Planning teamleiders 2018

vr. 13 april 's ochtends
vr. 15 juni 's middags
vr. 31 augustus 's middags
vr. 28 september
vr. 5 oktober
vr. 30 november 's middags
kennismakingsbijeenkomst
voorbereidingsbijeenkomst 1
voorbereidingsbijeenkomst 2
vertrek naar Venetië
terugreis
afsluitingsbijeenkomst

 

 

Palladio heeft heel veel voor mij betekend: nieuwe inzichten,moed, rust en vertrouwen, een bredere blik in de school
                                     Citaat teamleider