Zonder dit altijd te beseffen geven docenten en teamleiders vanuit hun positie van autoriteit leiding
aan het leren van leerlingen en docenten. Dit leiderschap - niet het soort leiderschap met gezag van
het traditionele soort - bevat vaak onvermoede ethische componenten. 

“Palladio” is een reis vergelijkbaar met de Grand Tour uit de 18e eeuw maar ook met een Middeleeuwse
pelgrimstocht: een confrontatie met het onbekende in onszelf en om ons heen en met de wereld zoals
die zich in alle schoonheid maar ook lelijkheid aan ons voordoet. Het is een programma waarin we
nadrukkelijk de vraag stellen hoe we ons verhouden tot een wereld waarin het machtsevenwicht aan
het verschuiven is en waar vraagstukken  van duurzaamheid en klimaatverandering, van migratie en
religie grote invloed hebben op het leven van mensen. Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op die
wereld. Het Palladio programma doet een beroep op de deelnemers om hun ‘software of the mind’ te
onderzoeken, anders te kijken naar de wereld en zich te willen ontwikkelen in de breedste zin van
het woord.

Top was eigenlijk alles: programma, locatie, lezingen en bovenal de contacten die ik heb opgedaan. Palladio was een groot cadeau: het heeft me ontregeld en gevoed, verrijkt en onvermoede inzichten gegeven in werk, leven en mezelf.
                                                                                  Citaat teamleider

hetprogramma