Het programma is vernoemd naar Andrea Palladio (1508-1580), als architect en wiskundige de
belichaming van het Renaissance ideaal van de uomo universale, dat streefde naar een zo volledig
mogelijke ontwikkeling van de mens die recht deed aan zijn ware aard. Een vormingsideaal waarvan
we heden ten dage nog sporen terugvinden in het Liberal arts programma dat vele universiteiten
bieden. 

Andrea Palladio was breed geschoold in retorica, muziek, wiskunde, aardrijkskunde, filosofie en
natuurlijke historie. In alles waar hij zich mee bezighield, zocht hij naar de samenhang der dingen.
In Venetië en in steden als Padua en Vicenza heeft hij in architectonische zin zijn sporen nagelaten.

Zijn invloed reikt echter ver buiten Italië: het Palladianisme is een begrip in de architectuur: zonder
Palladio geen Paleis op de Dam, geen Witte Huis of Capitool of de landhuizen van de adel in Engeland.

 

denaam