Sprekers 2016 Nederland en Venetië

 • Paul Frissen (decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University)
 • Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg / Maastricht University)
 

Sprekers 2016 Nederland

 • Conny Rijken (hoogleraar migratie vraagstukken, vluchtelingen)
 • Jaap de Hoop Scheffer  (hoogleraar Leiden Universiteit, voormalig Secretaris-Generaal NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken) 
 • Wim Kuijken (eerste Nederlandse Deltacommissaris)

 

Sprekers 2016 Venetië

 • Dick Peters (universitair docent omgevingsrecht. Senior rechter bij de rechtbank  Zeeland-West-Brabant in Breda)
 • Ineke Braakman (hoogleraar cellulaire eiwitchema, Universiteit Utrecht)
 • Wim Dubbink (hoogleraar ethiek, met specialisme ethiek van bedrijf en organisatie)
 • Frank Schaapveld (Vice President Supply Chain Asia Pacific for Medtronic)
 • Teresa van de Ven (regisseur, docent acteerkunst en regiecoach)
 • Peter van Westendorp (manager Operations Strukton Civiel Projecten)
 • Bert van Delden (voormalig president rechtbanken Den Bosch en Den Haag. Tot januari 2008 voorzitter Raad voor de Rechtspraak)
 • Wouter van Beek (voormalig hoogleraar Antropologie van de Religie. Researchstaflid  Afrika Studie Centrum Universiteit Leiden)
 • Pier Vellinga (hoogleraar Klimaatverandering VU Amsterdam en Wageningen)
 • Leo Lucassen (Research Director Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en part time hoogleraar Sociale Geschiedenis Universiteit Leiden)
 • Frans-Willem Korsten (bijzonder hoogleraar 'Literatuur en samenleving' Erasmus School of History, Culture and Communication en universitair hoofddocent Film- en Literatuurwetenschap van Leiden University Centre for the Arts in Society)